Kontakty na našich obchodných zástupcov

Obchodný zástupca región VÝCHOD
Viera Stachová
T: +421 948 209 403 | E: viera.stachova@countrylife.sk

Obchodný zástupca región ZÁPAD
Erik Jesenko
T: +421 910 333 102 | E: erik.jesenko@countrylife.sk